LIVE PROGRAMMA ‘THE LEADERSHIP PLATFORM’

Praktische leiderschapsontwikkeling binnen de organisatie

Ben jij net aangesteld als meewerkend voorman of voorvrouw? Ben je supervisor geworden? Begin je jouw carrière als young professional? Of heb jij op één of andere manier te maken met het leidinggeven aan mensen? Dan wordt er een beroep gedaan op jouw leiderschapsvaardigheden. Visie en strategisch plannen, motiveren en enthousiasmeren, plannen en organiseren, delegeren en het ontwikkelen van medewerkers, teamontwikkeling en samenwerken, probleemoplossend aanpakken: een nog lang geen complete opsomming van vaardigheden die een leider in zich moet hebben. Een lijst die je knap onzeker kan maken. Want ben je van huis misschien goed in plannen… hoe je een team motiveert, daar heb je wellicht minder ervaring mee. Het is praktische leiderschapsontwikkeling die helpt om jouw als leider te laten groeien. In dit artikel lees je meer waarom iedere organisatie zou moeten investeren in leiderschapsontwikkeling.

De hard en soft skills in jouw leiderschapsrol

Als we het hebben over hard skills van iemand in een leidinggevende positie, dan gaat het vaak over de vakinhoudelijke kennis. In jouw leiderschapsrol ben jij als meewerkend voorman ook degene die de heftruck bedient. Jij moet weten hoe Excel werkt om rapportages te kunnen draaien. Of binnen jouw IT-team ben jij ook verantwoordelijk voor een stukje programmering. Het kunnen bedienen van de heftruck, het kunnen werken met Excel en het kunnen programmeren zijn hard skills. Ze zijn dus niet per definitie voor elke leidinggevende hetzelfde. Iemand in de IT-sector zal immers over het algemeen geen heftruckcertificaat nodig hebben om zijn rol goed uit te kunnen oefenen.

Daarnaast zijn er meer universele vaardigheden die gelden binnen het leiderschap. Dit zijn vooral soft skills: persoonlijke, emotionele, sociale en intellectuele vaardigheden. En het zijn deze vaardigheden die maken dat jij de leiderschapsrol op je kunt nemen, ongeacht je functie. Soft skills waar je aan kunt denken zijn: communicatieve vaardigheden, oplossingsgericht denken, omgaan met conflicten, samenwerken, resultaatgericht te werk gaan, het hebben van een visie, wendbaar zijn, effectief delegeren en het motiveren van anderen.

Train je soft skills met praktische leiderschapsontwikkeling

Het belangrijkste bij soft skills is dat je deze over het algemeen niet leert uit een boekje. Je kunt lezen hoe je omgaat met conflicten, maar je wordt beter naarmate je meer conflicten op je pad hebt gekregen. Effectief delegeren leer je door te doen en te zien wat wel en wat niet werkt voor jou en de organisatie. Maar ook door te werken aan dat deel van de ijsberg dat zich ‘onder water’ bevindt. In het geval van effectief delegeren is bijvoorbeeld vertrouwen geven en iets uit handen durven te geven een belangrijk item.

“Niet het gekwaak, maar het vliegen van de wilde eend, doet een kudde eenden vliegen en volgen.” – Chinees gezegde

Praktische leiderschapsontwikkeling ziet op het trainen van leiderschapsvaardigheden door het te doen. Tijdens de training is er veel ruimte om te oefenen, bijvoorbeeld door middel van rollenspellen. Er worden voorbereidingen getroffen om datgeen wat je leert direct toe te passen in de praktijk. En relevante en actuele casuïstiek wordt direct geïntegreerd in het programma.

‘The Leadership Platform’: praktische leiderschapsontwikkeling binnen de organisatie

Het programma ‘The Leadership Platform’ vormt de basis voor de leiderschapstrainingen die wij verzorgen voor young professionals, supervisors, meewerkend voormannen en vrouwen en eenieder te maken heeft met leidinggeven. Het programma is opgedeeld in drie thema’s met ieder vier modules:


PERSOONLIJK LEIDERSCHAP


Persoonlijk leiderschap is de start van elke vorm van leidinggeven.


Modules:

Leiderschap is een keuze

Geen leider zonder volgers

Waar we voor staan

Time-managementLEIDERSCHAP EN ANDEREN


Vergroot je impact en bouw aan je leiderschapsplatform.


Modules:

Hoe motiveer ik anderen?

Wat is mijn reikwijdte?

Relaties en conflicten

CommunicatieLEIDERSCHAP EN TEAMS


Geef leiding aan teams, individuen, projecten etc.


Modules:

Een visie voor het team

Verantwoordelijkheid

Processen, mensen en doelen

Nu en over 5 jaar…


Het trainen van leiderschapsvaardigheden is een proces en niet iets van de korte termijn. Je kunt het vergelijken met fietsen. Je leert het niet door hierover alleen een boek te lezen of een YouTube filmpje te bekijken, maar juist door het ook te doen. De opzet van het programma speelt hierop in met de 12 modules, verdeeld over persoonlijk leiderschap, leiderschap over anderen en leiderschap binnen teams. Tussen elke module is er gelegenheid om hetgeen in de praktijk te brengen en hierop te reflecteren. Onderzoek wijst uit dat dit de effectiviteit van leiderschapsontwikkeling ten goede komt.

Leerdoelen

Het trainen van leiderschapsvaardigheden is geen doel op zichzelf. Het gaat om de effecten daarvan: bijvoorbeeld een zelfstandig opererende operatie met tevreden medewerkers die de bedrijfsdoelstellingen behalen. Daarnaast is leidinggeven niet iets ‘wat je erbij doet’. Het moet gaan vanuit je hart en dicht bij je staan en aansluiten bij de praktijksituatie. Dat laatste ziet onder andere ook op het behalen van je persoonlijke leerdoelen, die we aan de start van het programma vaststellen en waarop we indien nodig het programma aanpassen. Dat wil zeggen: als er veel behoefte bestaat aan het omgaan met relaties en conflicten, dan kunnen we daar langer bij stil staan. En als er weinig behoefte is aan time-management, omdat er recentelijk een aparte cursus is gevolg wat goed heeft uitgepakt, dan zullen we korter bij dit onderwerp stilstaan.

Ervaringen met praktische leiderschapsontwikkeling

“Leuke leerzame lessen omdat je het in de praktijk altijd kan herkennen en kan toepassen.” [Deelnemer 2022]

“Ik was een heel gesloten persoon en sinds de training ben ik veel meer open om gesprekken aan te gaan en om socialer om te gaan met collega’s. Er is veel meer communicatie sinds de training” [Deelnemer]

“Sinds de leiderschapstraining zie ik dat de voormannen het team steeds beter zijn gaan aansturen, dat ze het overzicht steeds beter kunnen bewaren en dat ze echt verder groeien in hun leiderschapsrol.” [Operations manager]

“De persoonlijke benadering was heel erg prettig. Het was nooit saai en de sessies waren lekker interactief.” [Deelnemer]

“Het programma was echt gericht op de praktijk en laagdrempelig genoeg om er ook echt wat mee te kunnen doen.” [Deelnemer]

“De praktische insteek is heel prettig. Zo gaat het gelijk leven en kun je oefenen in gesimuleerde situaties.” [Deelnemer]

Meer weten?

Velites verzorgt praktische leiderschapsontwikkeling voor beginnend leidinggevenden, young professionals, meewerkend voormannen en -vrouwen enzovoorts. Voor meer informatie en een vrijblijvende offerte neem je contact met ons op via info@velites.nl.