Het spel The President’s Speech

The President’s Speech: een ervaringsgericht leiderschapsspel

Ben jij verantwoordelijk voor jullie teambuildingsdag? Staan jullie aan de start van een groot verandertraject? Of geef jij leiderschapstraining binnen jullie organisatie? En heb je er wel eens aan gedacht om daarbij spel in te zetten? Verschillende onderzoeken tonen aan dat spel, zoals het spel ‘The President’s Speech’, een positieve impact heeft op leiderschapsontwikkeling. En dit soort situaties lenen zich daar heel goed voor. Waarom? Dat lees je hier.

Het spel The President’s Speech

Het spel ‘The President’s Speech’ is een veelzijdig en ervaringsgericht leiderschapsspel. Wanneer het spel wordt gespeeld, dan zit de energie in de lucht, is het enthousiasme voelbaar en wordt menigeen heel fanatiek. Tijdens het spel train je jouw ‘veranderspieren’, leer je verschillende leiderschapsstijlen te herkennen en toe te passen en doe je een beroep op jouw creativiteit.

Ervaringsgerichte leiderschapsontwikkeling

Het spel ‘The President’s Speech’ is een vorm van ervaringsgerichte leiderschapsontwikkeling. Het is net zoals fietsen: je leert door te doen. Het spel is ontworpen vanuit de magische driehoek. De magische driehoek bestaat uit drie kernelementen: leerdoel, speldoel en gewenst gedrag.

Leiderschapsstijlen (leerdoel)

Het leerdoel richt zich op het herkennen en toepassen van verschillende leiderschapsstijlen. Door dit te trainen wordt het gemakkelijk om je leiderschapsrol uit te oefenen in een team met verschillende culturen. Maar je ontdekt ook welke leiderschapsrol bij jou past als leidinggevende of in jouw rol. Het toepassen van de juiste leiderschapsstijl zorgt ervoor dat je jouw team in beweging krijgt en dat je jouw leiderschapsrol effectief inzet. De leiderschapsstijlen die tijdens het spel ‘The President’s Speech’ aan de orde komen zijn: transactioneel, laissez-faire, autocratisch, transformationeel, en democratisch leiderschap.

Inspirerend leiderschap (speldoel)

Het speldoel richt zich op het schrijven van de winnende speech. Het gaat erom hoe je je verhaal vertelt. En je ervaart hoe je anderen daarmee kunt inspireren. Andere mensen kunnen inspireren is een belangrijke vaardigheid van een leider. En onderzoek gepubliceerd in de Harvard Business Review toont aan hoe belangrijk het is om de juiste woorden te kiezen in je communicatie. Als je zwakke woorden gebruikt, dan zal je boodschap minder goed overkomen. En dat heeft (negatieve) gevolgen voor de mate waarin je anderen motiveert.

Omgaan met verandering (gewenst gedrag)

De wereld verandert in een enorm hoog tempo. En het is deze snelheid die maakt dat we meer wendbaar dan ooit moeten acteren. Wat vandaag onze organisatie succesvol maakt kan ons morgen overbodig maken. De organisaties die overblijven zijn diegene die zich snel kunnen aanpassen en waarvan de medewerkers niet terugdeinzen voor verandering. Feit is echter wel: mensen zijn van nature gewoontedieren. En daarom is het van belang om onze wendbaarheid te trainen. Het spel ‘The President’s Speech’ traint je veranderspieren. Je leert steeds sneller en beter te schakelijken bij onverwachte situaties en krijgt inzicht in wat jouw toegevoegde waarde is in een succesvol verandertraject.

Leadership game The President’s Speech: The making-of

21e eeuwse vaardigheden

Binnen het onderwijs wordt de term ’21e eeuwse vaardigheden’ veel gebruikt. Het duidt op de vaardigheden die nu moeten worden aangeleerd om voorbereid te zijn op de toekomst. Tijdens het spel ‘The President’s Speech’ train je veel 21e eeuwse vaardigheden, zoals: creatief denken, problemen oplossen, communiceren, samenwerken, sociale en culturele vaardigheden en kritisch denken. Deze competenties zijn van essentieel belang om succesvol deel te nemen in een omgeving waarin een beroep wordt gedaan op ons flexibele aanpassingsvermogen. En waar deze vaardigheden voorheen voornamelijk werden ingezet in het ontwerpen van ons onderwijs, zijn ze ook van enorm belang voor leiderschapsontwikkeling.

Reviews van het spel ‘The President’s Speech’

We speelden het spel The President’s Speech tijdens een teamdag met als thema ‘change’. Het was een erg leuk en inventief spel.

It is hard to start with your first sentence, but already during the game you find out it goes easier because you are practicing.

“A great platform to use my creativity and imagination. Speeches don’t have to be boring at all.”

“It might be straightforward to choose a leadership style that is the best, but maybe it isn’t. Nice way to find out the differences between and advantages of each style.”

“Feeling frustrated and proud during the same game. Nice to play!”

Praktische informatie

  • Aantal spelers: 5 per spel
  • Tijdsduur: 2 uur (inclusief debriefing en reflectie)
  • Zelfstandig te spelen of via een workshop met externe facilitator.
  • Hoe te bestellen? Neem contact met ons op via info@velites.nl voor meer informatie en een vrijblijvende offerte.

Om alvast in de stemming te komen…

Het is verkiezingsavond en reuze spannend. Wie van de kandidaten wordt de nieuwe president van de wereld? Een belangrijke en uitdagende rol. Want welke leiderschapsstijl past nu het beste in een wereld waarin zoveel culturen samenkomen?

Tijdens het spel ben je als spindoctor verantwoordelijk voor de eindspeech die moet leiden naar de overwinning. Een eindspeech met een duidelijke visie, een plan voor de toekomst, een speech die mensen samenbrengt en inspireert.

En dan is het tijd voor de eerste stemronde. Een ronde waarin iedere spindoctor ervaart hoe om te gaan me werken onder druk, hoe verschillende leiderschapsstijlen kunnen worden ingezet, hoe om te gaan met veranderingen in de opdracht, enzovoorts. Elke stemronde word je sterker, voel je je vrijer en breng je jouw presidentskandidaat dichter bij de overwinning!

The President’s Speech in actie tijdens het Spellenspektakel

Informatiebrochure leiderschapsspel The President’s Speech

Is het leiderschapsspel ‘The President’s Speech’ iets voor jou(w organisatie)? Download gratis onze brochure en ontdek op welke manieren je dit spel kunt inzetten.