Het spel discover your hidden leadership qualities

Discover your hidden leadership qualities: een leiderschapsspel gericht op talent

Ben jij verantwoordelijk voor het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan? Wil jij op originele wijze jouw sollicitatie proces efficiënter maken? Of ben jij op zoek naar nieuwe input voor tijdens een functioneringsgesprek? Denk dan eens aan het inzetten van een leiderschapsspel zoals ‘Discover your hidden leadership qualities’.

Hoe meetbaar is talent?

Wat zijn jouw talenten? Waar ben jij goed in? Als je even rondsnuffelt op internet dan vliegen de competentietesten en assessments je om je oren. Testen die je laten inzien waar je goed en waar je minder goed in bent. Ze zijn een handig hulpmiddel in de weg naar succes en worden vaak gebruikt tijdens trajecten die zijn gericht op je persoonlijke ontwikkeling of tijdens het sollicitatieproces. Maar in hoeverre zijn ze een blauwdruk van je gedrag?

Als het gaat om gedrag dan zijn het de persoonlijkheidstesten als Big5 of DISC vaak ingezet. Over de effectiviteit en de mate van wetenschappelijke onderbouwing van sommige van deze testen valt te twisten*, maar dat neemt niet weg dat ze in korte tijd een goed beeld schetsen van de persoon die je voor je hebt of die je zelf denkt te zijn. Datzelfde geldt voor het gebruik van een EQ of IQ test. Het is een gemakkelijk middel met een snelle uitslag.

* In onze online module The Real Me bespreken we diverse soorten persoonlijkheidstesten en kun je ze ook zelf ervaren in jouw pad naar succesvol leiderschap. Meer informatie over deze module vind je hier.

Het spel Discover Your Hidden Leadership Qualities

Iedereen heeft talent. Niet iedereen is zich bewust van zijn of haar talent. En sommigen hebben het gevoel dat hun talent niet wordt benut of wordt onderschat. Dat laatste kan zelf leiden tot een bore-out waarbij je niet genoeg wordt uitgedaagd en wordt gestimuleerd wat leidt tot klachten als vermoeidheid, prikkelbaar zijn en hoofdpijn.

Het spel ‘Discover Your Hidden Leadership Qualities’ helpt om inzicht te krijgen in iemands talenten en leiderschapsvaardigheden. Tijdens het spel worden de spelers getest op IQ, EQ en CQ. Dat laatste staat voor creative quotient. Tegelijkertijd richt het zich op het gedrag van de spelers. Door de camera te laten draaien tijdens het spel krijg je daarmee input voor een diepgaand POP-gesprek of interview als onderdeel van het sollicitatieproces.

Leiderschapsontwikkeling tijdens het spel

Het spel ‘Discover Your Hidden Leadership Qualitites’ is een tool voor ervaringsgerichte leiderschapsontwikkeling. Je ervaart welke rol jij op je neemt, in hoeverre jij je invloed kunt uitoefenen en waar je voor staat. Het spel is ontworpen vanuit de magische driehoek: leerdoel, speldoel en gedrag. Het leerdoel richt zich op de vaardigheden die een succesvol leider in zich moet hebben. Het speldoel is het verzamelen van jouw leiderschapskwaliteiten. En het gedrag is gericht op jouw rol tijdens het spel.

De vaardigheden van een succesvol leider (leerdoel)

Het leerdoel richt zich op de vaardigheden van een succesvol leider. Er zijn verschillende onderzoeken die aantonen dat succesvolle leiders hoog scoren op creativiteit en empathie. Dit zijn zogenoemde rechterhersenhelft gedreven vaardigheden. Echter, als je aan iemand vraagt: wie is jouw voorbeeld als het gaat om succesvol leiderschap dan krijg je diverse antwoorden met diverse beweegredenen. Tijdens het spel ga je in op wat volgens jullie nu belangrijk is voor succesvol leiderschap en ga je de verschillen herkennen tussen rechter- en linkerhersenhelft activiteiten van een succesvol leider.

Het verzamelen van jouw leiderschapskwaliteiten (speldoel)

Tijdens het spel verzamel je jouw leiderschapskwaliteiten aan de hand van IQ, EQ en CQ-testvragen. Gebaseerd op die kwaliteiten krijg je een score die zich richt op de wijze waarop jouw leiderschap tot uiting komt. Je krijgt inzicht in waar jouw talenten liggen en hoe je deze (al dan niet) inzet binnen je huidige of toekomstige functie. Wanneer je je specifiek richt op dit doel dan kun je gaan inzien dat je talenten wellicht niet ten volle worden benut in je huidige rol binnen de organisatie. Het speldoel draagt daarmee wezenlijk bij aan bijvoorbeeld een gesprek over persoonlijke ontwikkeling (POP-gesprek).

Jouw rol tijdens het spel (gedrag)

Welke rol neem jij op je gedurende de verschillende stadia van het spel? Doordat spelers van tevoren niet goed kunnen inschatten wat er van hen wordt verwacht, komen de echte ‘ikken’ naar boven. Hoe behulpzaam ben je? Welke invloed kun je uitoefenen? Hoe draag jij bij aan het spelverloop? Wanneer je dit verloop filmt, dan heb je perfect materiaal om een sollicitatiegesprek in te gaan. Het gaat namelijk over de soft-skills die iemand bezit en die je niet per definitie uit de resultaten van een IQ of EQ haalt of van een CV afleest.

Reviews van het spel “Discover your hidden leadership qualities’

“Wat fijn om eens vanuit een ander perspectief jezelf te bekijken.”

“Dank voor de goede input als voorbereiding op mijn functioneringsgesprek.”

“Nu weet ik dat ik wat minder streng naar mezelf mag zijn door de focus juist te leggen.”

Praktische informatie over het spel ‘Discover your hidden leadership qualities’

  • Aantal spelers: 4 per spel
  • Tijdsduur: 3 uur (inclusief debriefing en reflectie)
  • Te spelen via een workshop met externe facilitator.
  • Hoe te boeken? Neem contact met ons op via info@velites.nl voor meer informatie en een vrijblijvende offerte.