Het spel Claim Your Success

Claim your success: een spel over empathisch leiderschap

Ben jij verantwoordelijk voor de kennismakingsdag voor nieuwe collega’s? Of moet jij zorgen dat collega’s goed samenwerken terwijl ze werkzaam zijn op verschillende afdelingen of gestationeerd zijn op verschillende vestigingen? Ben jij degene die medewerkers met elkaar wilt verbinden? Dan zoeken wij jou. Verschillende onderzoeken tonen aan dat spel, zoals het spel ‘Claim your success’, een positieve impact heeft op de manier waarop we samenwerken. Spel vergroot onze sociale vaardigheden, en specifiek dit spel richt zich op de ontwikkeling van ons empathisch vermogen.

Het spel Claim your Success

Het is algemeen bekend dat je successen moet vieren. Het draagt bij aan een prettige werksfeer en bevordert het werkgeluk van medewerkers. Dus: bestaat jouw organisatie 15 jaar, is er iemand 5 jaar bij de zaak, heeft een collega een mooie klant binnengehaald of is er in de afgelopen maand een droomomzet behaald? Vier het! Of toch niet…

Waar de één niet kan wachten op het volgende feestelijke moment met taart en champagne, denkt de ander: alweer? Moet dat nou? We doen toch gewoon ons werk?

Maar hoe kom je nu te weten wat voor iemand belangrijk is? Wat succes voor die ander betekent? Zodat je juist de focus kunt leggen op dat wat er echt toe doet. Zodat je beter met elkaar kunt samenwerken naar een nieuw gezamenlijk succes.

Het spel ‘Claim your success’ is een veelzijdig en ervaringsgericht leiderschapsspel. Tijdens het spel train je jouw empathisch vermogen. En dit resulteert in een enorm effectieve manier om elkaar echt te leren kennen en elkaar te begrijpen.

Ervaringsgerichte leiderschapsontwikkeling via spel

Het spel ‘Claim Your success’ is een vorm van ervaringsgerichte leiderschapsontwikkeling. Je leert het door het te doen. De magische driehoek met de drie kernelementen leerdoel, spel en gedrag, kun je ook in dit spel terugvinden. Het leerdoel laat zien welke definities en vormen van succes bestaan. Het speldoel helpt je inzicht te krijgen wat er voor jou echt toe doet. En het is empathie dat in het spel als centraal gedrag wordt getraind.

De definitie van succes (leerdoel)

Het leerdoel richt zich op de definitie van succes. Tijdens het spel ontdek je welke vormen van succes bestaan en wat de definitie van succes is. De Van Dale omschrijft succes als ‘een goede afloop, uitkomst of uitslag’. Maar wat betekent ‘goed’ in dit kader? Is een manager van een grote organisatie succesvol omdat hij in een schitterend grachtenpand woont en een Porsche rijdt? Of is de parttime verkoopster succesvol omdat zij haar baan weet te combineren met haar drukke gezinsleven? Of is het de freelance marketeer succesvol omdat zij zelf kan beslissen aan welke projecten zij werkt en wanneer?

Claim your success en maak jouw personal success board (speldoel)

In het spel kom je te weten wat er voor jou toe doet. Wat maakt jou succesvol? Ieders definitie van succes is anders en het is aan jou de taak om datgene wat belangrijk is voor jouw succes in kaart te brengen. Dat doe je door het maken van een personal success board. Dit personal success board geeft jouw richting en houvast bij het doorlopen van jouw loopbaan en leven.

Train je empathisch vermogen (gewenst gedrag)

Dat we kunnen meevoelen met een ander is een belangrijke voorwaarde voor succes. Het leidt tot voordeel voor de ander en het bedrijf, maar zorgt er ook voor dat je zelf minder stress ervaart en meer geluk. Dat stelt wetenschappelijk onderzoeker en professor Jamil Zaki in zijn boek ‘The War for Kindness‘. Zaki is van mening dat empathie maatschappelijk onder druk staat. En die mening die wordt ondersteund met wetenschappelijk onderzoek, waarbij een daling is te zien van ons empathisch vermogen in de laatste decennia. We zijn meer op onszelf gericht. Iets dat mogelijk wordt veroorzaakt door stress en thuiswerken.

Wanneer leiders empathie tonen, dan is dat heel effectief. Ben Tiggelaar noemt empathie ‘besmettelijk’. Als de leiders van onze organisaties empathie tonen wordt dat de norm. En wanneer mensen dat zien, dan zullen ook zij meer moeite gaan doen om zich in te leven in de ander.

Tijdens het spel ‘Claim your success’ train je jouw empathisch vermogen. Dat empathisch vermogen is onderverdeeld in drie categorieën. Ten eerste ga je iemands emoties en beweegredenen voor succes waarnemen en voelt met de ander mee (emotionele empathie). Ten tweede ga je nadenken over andermans emoties en beweegredenen en begrijpt de ander (cognitieve empathie). En ten derde wordt er een beroep gedaan op je verlangen om te zorgen dat anderen zich beter gaan voelen of om te helpen (empathische zorg).

Reviews van het spel ‘Claim your success’

“Very playful way of learning and asking each other personal questions.”

“Goed om elkaar zo beter te leren kennen. Je krijgt veel diepere gesprekken met elkaar.”

“Dit geeft mij inzicht in waar het voor mij allemaal echt om draait in het leven.”

“Dit is perfect voor de kennismakingssessie m.b.t. een nieuw team. Je bouwt snel een goede band met elkaar op.”

“Nu weet ik wat er bij de ander omgaat en waarom hij/zij soms zo reageert.”

Praktische informatie

  • Aantal spelers: 4 per spel
  • Tijdsduur: 3 uur (inclusief debriefing en reflectie)
  • Te spelen via een workshop met externe facilitator.
  • Hoe te boeken? Neem contact met ons op via info@velites.nl voor meer informatie en een vrijblijvende offerte.

Om alvast in de stemming te komen…

Vier je successen en vergroot je werkgeluk! Ja, vandaag is het jouw dag, je voelt het. Alles lukt, het gaat je lekker voor de wind. Je bent volop bezig met jouw reis naar een succesvol bestaan. Maar ben je net lekker op weg en denk je dat het je voor de wind gaat… ho maar! Er zijn kapers op de kust die jou je geluk niet gunnen, die jaloers zijn en in een wanhoopsdaad jouw succes ‘stelen’ omdat je jouw succes niet veilig hebt gesteld. En jouw succes krijgt nog meer te verduren. Je krijgt pech en je geluksniveau daalt. Maar één geruststelling: gelukkig komen er ook altijd weer van die dagen waarop alles je voor de wind gaat, dat je geluksniveau stijgt en jij je dus volop kunt richten op jouw successen! Succes met spelen!