CULTIVATIE

Preparatie | Cultivatie | Motivatie

Heeft u het idee dat u niet verder komt en als het ware zit vastgeroest met uw organisatie? Dan is het tijd voor cultivatie. Met cultivatie wordt uw organisatie omgewoeld om het daarna met zorg te kunnen onderhouden voor een toekomstbestendige basis voor verdere ontwikkeling. Het is daarbij belangrijk om niet dieper te cultiveren dan strikt noodzakelijk is. Dit zodat goede organisatieonderdelen in stand blijven en er geen extra energie wordt verspilt aan dingen die al goed lopen.

Cultivatie is gericht op het verbeteren van de situatie over een langere termijn in een bij u passend tempo. Allereerst stellen we een meetbaar doel vast. Daarna zullen we stap voor stap samenwerken om dit doel te bereiken. De voortgang zal daarbij op periodieke basis worden besproken.

Voorbeelden waarbij cultivatie toegepast wordt:

Leiderschapsontwikkeling | Bedrijfsoverdracht | Teamuitbreiding | Kwaliteitsverbetering | Werktevredenheid verbeteren | Ziekteverzuim terugdringen | Efficiëntieslag behalen | Omzetverhoging realiseren

Heeft u behoefte aan een frisse wind in uw bedrijf? Neem dan contact met mij op.