De leukste teambuilding activiteiten voor sterkere teams

De leukste teambuilding activiteiten voor sterkere teams

Teamwork is de sleutel tot succes in elke organisatie. Of je nu een klein bedrijf runt of deel uitmaakt van een groot team binnen een multinational, het opbouwen van een sterke band tussen teamleden is essentieel voor een soepele samenwerking en het behalen van doelen. Maar hoe kun je deze band versterken? Het antwoord ligt in teambuilding.

Teambuilding gaat verder dan alleen maar werken aan projecten en taken. Het gaat om het opbouwen van vertrouwen, het verbeteren van communicatie, het stimuleren van creativiteit en het bevorderen van een positieve werkomgeving. En dat alles kun je bijvoorbeeld bereiken door gebruik te maken van spel.

Speelse teambuilding activiteiten

Dat spelen bijdraagt aan persoonlijke ontwikkeling en teambuilding is niet nieuw. Al vele jaren houdt de wetenschap zich bezig om de effecten van spel te onderzoeken. De resultaten van die onderzoeken tonen o.a. aan dat spelen gelijk staat aan leren, het stress-verlagend werkt en dat spel zorgt het voor verbondenheid (teambuilding).

Wellicht heb je ons Ebook met speelse teambuilding activiteiten al eerder gedownload. Daarin zetten we vijf speelse teambuilding activiteiten voor je op een rijtje. Stuk voor stuk activiteiten die je snel en gemakkelijk zelf kunt organiseren. Je vindt hem hier.

Even terug naar de basis: waarom zou je een speciale dag voor teambuilding activiteiten organiseren?

De speelse teambuilding activiteiten die we benoemen in ons Ebook kun je gemakkelijk en snel zelf organiseren. Die hoef je niet per definitie te integreren in een speciale teambuildingdag. Maar hoewel teambuildingactiviteiten op elk moment en op verschillende manieren kunnen plaatsvinden, biedt het organiseren van een speciale teambuildingdag een aantal voordelen ten opzichte van het integreren van teambuilding in de dagelijkse werkzaamheden:

1. Focus en toewijding: Een speciale teambuildingdag stelt teamleden in staat om zich volledig te concentreren op de teambuildingactiviteiten, zonder de afleidingen van dagelijkse werkzaamheden. Dit biedt een gelegenheid voor diepgaande interacties en betrokkenheid bij de activiteiten, wat kan resulteren in een effectievere teambuildingervaring.

2. Verandering van omgeving: Het organiseren van een teambuildingdag op een externe locatie biedt een verandering van omgeving, waardoor teamleden uit hun gebruikelijke werkomgeving kunnen stappen. Dit kan helpen om de creativiteit te stimuleren, nieuwe perspectieven te bieden en de algehele ervaring van teambuilding te verrijken.

3. Tijd voor reflectie: Een speciale teambuildingdag biedt ook de mogelijkheid voor teamleden om samen te reflecteren op hun teamdynamiek, sterke punten en gebieden voor verbetering. Dit is vaak moeilijker te bereiken tijdens de dagelijkse werkzaamheden, waar de focus vaak ligt op het voltooien van taken en projecten.

4. Team bonding: Door een hele dag samen door te brengen, hebben teamleden de kans om elkaar beter te leren kennen op persoonlijk niveau, wat de teamband versterkt. Dit kan leiden tot een groter gevoel van verbondenheid en vertrouwen binnen het team.

5. Aandacht voor teamontwikkeling: Een speciale teambuildingdag benadrukt het belang van teamontwikkeling en investeringen in de relaties tussen teamleden. Het laat zien dat de organisatie waarde hecht aan samenwerking en de groei van haar teams, wat kan bijdragen aan een positieve werkcultuur.

Welke teambuilding activiteiten doe je tijdens een teambuildingdag?

Een typische teambuilding dag wordt gekenmerkt door diverse activiteiten: 

  • IJsbrekers: dit zijn activiteiten of oefeningen die worden gebruikt om de sfeer te ontspannen, de deelnemers aan een bijeenkomst of evenement te laten wennen aan elkaars aanwezigheid en om gesprekken op gang te brengen tussen mensen die elkaar misschien niet kennen. Ze worden vaak gebruikt aan het begin van een bijeenkomst, training, workshop of teambuildingdag om de deelnemers te helpen zich comfortabeler te voelen en om de basis te leggen voor een positieve groepsdynamiek.
  • Teamuitdagingen: dit zijn activiteiten of opdrachten die zijn ontworpen om teamleden samen te brengen, samenwerking te bevorderen en problemen op te lossen als een groep. Deze uitdagingen vereisen vaak dat teamleden effectief communiceren, strategisch denken, besluitvaardigheid tonen en samenwerken om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Teamuitdagingen kunnen zowel fysiek als mentaal van aard zijn, en ze variëren in complexiteit en doelstellingen, afhankelijk van de behoeften en doelen van het team.
  • Vertrouwensopbouwende activiteiten: dit zijn activiteiten zijn gericht op het versterken van het onderlinge vertrouwen tussen teamleden. Deze activiteiten zijn ontworpen om een gevoel van veiligheid, respect en openheid te bevorderen binnen het team. Door middel van vertrouwensopbouwende activiteiten leren teamleden elkaar beter kennen, ontwikkelen ze wederzijds respect en bouwen ze een basis van vertrouwen op, wat essentieel is voor effectieve samenwerking en communicatie.
  • Reflectie en evaluatie: Aan het einde van de dag is het belangrijk om even stil te staan en te reflecteren op wat er is geleerd. Een korte evaluatie kan helpen bij het identificeren van sterke punten en gebieden die verbetering behoeven.

Casestudies

De eerste casestudie gaat over een grote Nederlandse financiële instelling die wereldwijd diensten levert. Deze organisatie wilde de ‘growth mindset’ van haar medewerkers activeren. Daarvoor werd onder andere een studieweek (winterschool) georganiseerd waarbij medewerkers zich konden inschrijven voor verschillende workshops en activiteiten.

Casestudie: elkaar echt leren kennen

Wij organiseerden een workshop waarbij we gebruik maakte van het spel Claim your Success. Het spel gaat over wat succes betekent voor de één en wat voor de ander. Je krijgt inzicht in wat echt voor jou belangrijk is en wat voor jouw team de echte mijlpalen zijn. Tijdens het spel train je specifiek je empathisch vermogen wat ervoor zorgt dat de spelers naar elkaar toe groeien.

Het empathisch vermogen is daarbij onderverdeeld in drie categorieën. Ten eerste ga je iemands emoties en beweegredenen voor succes waarnemen en voelt met de ander mee (emotionele empathie). Ten tweede ga je nadenken over andermans emoties en beweegredenen en begrijpt de ander (cognitieve empathie). En ten derde wordt er een beroep gedaan op je verlangen om te zorgen dat anderen zich beter gaan voelen of om te helpen (empathische zorg).

Tijdens de workshop ‘Claim your Success’ bouwden de spelers in een sneltreinvaart een goede band en connectie met elkaar op. Dit doordat het spel zo is ontworpen dat diepgaande vragen konden worden gesteld in een ‘veilige setting’. Het maakte dat mensen die daarvoor nog nooit met elkaar samen hadden gewerkt oog kregen voor elkaar. En één van de mooiste complimenten die we kregen was van een deelnemer die zei: ik ken mijn collega met wie ik het spel speelde nu al een paar jaar, maar ik ben zoveel nieuwe dingen van hem te weten gekomen. Dingen die ik nooit in een normale setting bij het koffiezetapparaat had kunnen ontdekken.

Casestudie: team-overstijgende verbinding

Het spel ‘Claim your Success’ focust direct op empathisch vermogen. Maar ook zonder deze directe focus dragen spellen bij aan teambuilding. Met het spel The President’s Speech gaven we een workshop bij een organisatie die zich richt op het ondersteunen van gezinnen en jongeren in de stad. De verschillende teamleden werkten vaak op afstand en door middel van kwartaalbijeenkomsten werden bepaalde onderwerpen aangesneden, leer men elkaar beter kennen en zou de samenwerking verbeterd moeten worden. Het was onze taak om een team-overstijgende verbinding tussen de medewerkers aan te moedigen en inzicht te geven in hoe iedereen omgaat met verandering.

De workshop startte met een inventarisatie. De naam van ieder teamlid was op een vel gedrukt en het was aan de deelnemers om op basis van de afgelopen week aan te geven met wie ze contact hadden gehad. Dat contact kon informeel (groene post-it) of formeel (oranje post-it) zijn. De resultaten werden plenair besproken en het bleek dat er een aantal key-personen waren die met veel mensen contact hadden, maar dat er toch ook heel veel ‘eilandjes’ waren.

We vervolgden met het spelen van het spel ‘The President’s Speech’. Tijdens het spel voerden we een tweetal interventies om zo de leercurve in kaart te brengen. Tijdens deze interventies stelden we 3 vragen: ‘wat ging goed’, ‘wat kan beter’ en ‘wat heb je nodig van jezelf of van anderen om beter te worden’. Deze vragen werkten verbindend want men ging nadenken over bijvoorbeeld de spelregels, men ging de mensen die vastliepen helpen en was men uiteindelijk gezamenlijk in meer in staat dan ze vooraf dachten.

Een leiderschapsspel als teambuilding activiteit

Spel zorgt onder andere voor energie, een creatievere geest en een slimmer brein. Het reduceert stress, burn-out klachten en neerslachtigheid. En door spel ontstaan nieuwe contacten en betere relaties onderling. Het zorgt voor verbondenheid. Daarom is het bij uitstek geschikt voor teambuilding activiteiten.

Als casestudie bespraken we onder andere al het spel ‘Claim your Success’ waarbij je werkt aan je empathisch vermogen. Maar ook een spel dat daar niet direct op is ontworpen, bijvoorbeeld ‘The President’s Speech’ laat het team nader tot elkaar komen. Er zijn ook spellen waar je als team als het ware tegen het spel speelt of spellen die niet leiden tot een winnaar of verliezer. Denk bijvoorbeeld aan het spel ‘A Full Agenda‘. Minder competitief ingerichte teams of organisaties zouden voor een dergelijke insteek kunnen kiezen.

Tips en adviezen rondom teambuilding activiteiten

1. Ken je team: Begrijp de samenstelling, behoeften, interesses en vaardigheden van je teamleden. Pas de teambuildingactiviteiten hierop aan om ervoor te zorgen dat ze relevant en betekenisvol zijn voor het team.

2. Stel duidelijke doelen: Bepaal van tevoren wat je wilt bereiken met de teambuildingactiviteiten. Of het nu gaat om het verbeteren van communicatie, het versterken van vertrouwen of het bevorderen van samenwerking, zorg ervoor dat de doelen helder zijn en dat de activiteiten hierop zijn afgestemd.

3. Varieer de activiteiten: Kies een mix van activiteiten die verschillende aspecten van teamwork en samenwerking benadrukken. Variëren tussen een presentatie, fysieke uitdagingen, probleemoplossende spellen en reflectieve sessies helpt om de betrokkenheid en interesse van het team te behouden.

4. Faciliteer reflectie: Zorg voor tijd en ruimte voor reflectie tijdens en na afloop van de teambuildingactiviteiten. Moedig teamleden aan om hun ervaringen te delen, lessen te trekken en ideeën te bespreken voor hoe ze de opgedane inzichten kunnen toepassen op de werkvloer.

5. Follow-up: Blijf de resultaten van de teambuildingactiviteiten volgen en opvolgen op de lange termijn. Evalueer regelmatig de voortgang van het team en identificeer eventuele gebieden voor verdere ontwikkeling of ondersteuning.

Door bovenstaande tips toe te passen, kun je effectieve teambuildingactiviteiten organiseren die de band tussen teamleden versterken, de samenwerking bevorderen en de prestaties van het team verbeteren. Ben je op zoek naar meer inspiratie of wil je sparren over jouw volgende teambuildingdag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Bronnen

  • Coyle, D. (2018). The Culture Code: The Secrets of Highly Successful Groups.
  • Salas, E., Rosen, M. A., Burke, C. S., Goodwin, G. F., & Fiore, S. M. (2009). The wisdom of collectives in organizations: An update of the team dimension literature. In Research on managing groups and teams (Vol. 12, pp. 157-199). Emerald Group Publishing Limited.
  • Edmondson, A. C. (2018). The Fearless Organization: Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation, and Growth. Wiley.
  • Robinson, L. et al. The Benefits of Play for Adults (2019)