Alles onder controle

Velites blog over implementatie, interactie en leiderschap

Alles onder controle

Bij een bezoek aan de historische tuin in Aalsmeer wordt uitgelegd hoe kwekers de natuur naar hun hand zetten. Snijbloemen worden voorgetrokken in de kas en met allerlei middelen voorkomt men aantasting door luis, rupsen of ander ongedierte. Maar in hoeverre heb je de regie in eigen handen?

Ik kom uit een kwekersfamilie. Mijn ouders hadden een eigen kwekerij waar ze onder andere rozen teelden: snijbloemen die niet kon zonder een verwarmde kas. Ik herinnerde me het vullen van de bakken water voor de veiling, met extra voeding zodat de rozen zo lang mogelijk mooi bleven. Maar ook de zorgvuldigheid waarmee de rozen werden geplozen.

Met aandacht en passie voor het vak werd er gewerkt en werd de natuur onder controle gehouden. De temperatuur van de kas en de stand van de ramen werd zo goed mogelijk geprogrammeerd om het beste resultaat te behalen. Maar volledige controle was een illusie. Zo herinner ik me dat als het stormde er altijd kans was op schade aan de kas of aan de planten. Hetzelfde gold voor een extreem warme zomer.

We kunnen zelf veel beïnvloeden en beheersen, maar totale controle lijkt een illusie. Want wat als er net als nu in Nederland enorme droogte heerst wat gewassen aantast? Of wat als er een ziekte uitbreekt bij de kippen of het vee? Je kunt de kansen verkleinen door goede hygiëne toe te passen of door gewassen te telen die in jouw klimaat het beste passen, maar er lijkt altijd een vorm van onzekerheid te bestaan.

Zo ook op het werk. Je hebt zeker invloed op de dingen die je doet. Denk aan hoe je je medewerkers tevreden houdt zodat ze niet overlopen naar de concurrent. Of denk aan de kansen die je zelf creëert in je carrière door een goede opleiding te volgen. Je hebt invloed op hoe het loopt, maar toch kan het zo zijn dat je leidinggevende die je wilt opvolgen maar blijft zitten op zijn plek of dat de concurrentie beloftes doet die jij niet mag matchen vanwege een bedrijfsbeleid.

Maar is het dan erg dat we misschien niet alles kunnen beïnvloeden? Is het erg dat we soms geen grip lijken te hebben op de situatie? Is het erg dat we geen totale controle lijken te hebben? En is het erg dat invloeden van buitenaf onze doelen kunnen aantasten? Ik denk van niet. Zo lang we maar flexibel met de situatie kunnen omgaan, ervan leren en ons kunnen aanpassen. Zo lang we maar accepteren dat het gebeurt en het niet ons doel laten beïnvloeden. Want die opleiding kan op een andere manier tot promotie leiden en misschien komt er wel extra geld beschikbaar voor een teamuitje.

Houd je doelen voor ogen. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Soms ga je rechtuit en neem je de kortste en snelste route, maar soms leidt een omweg tot veel mooiere ervaringen.