Down to earth

Down to earth

Als ik zoek naar een definitie van down to earth vind ik zinnen als ‘zonder illusie of pretenties’ of woorden als gewoon, praktisch, realistisch, simpel in stijl en rechtdoorzee. Maar wie de film Down to Earth heeft gezien weet dat het veel meer betekent dan dat.

De basis van down to earth ligt in een verbonden leven: verbonden met de natuur, verbonden met ons hart, verbonden met de aarde, verbonden met andere mensen, enzovoorts. Een eerste stap is om je hiervan bewust te worden. Dit kan helpen om echt jezelf te zijn in plaats van je voor te doen als iemand anders. Onze overtuigingen en acties zouden gebaseerd moeten zijn op de wetten van de natuur in plaats van ons eigen ego. Alleen dan zijn we in staat om op een goede manier met de aarde – die we van onze kinderen lenen – om te gaan. Maar het gaat wat ver om meteen je baan op te zeggen om daarna in de bossen dicht bij de natuur te gaan leven. Daarom vraag ik me af op welke manier we de principes van down to earth wel kunnen toepassen.

In de documentaire vertellen wisdom keepers vanuit de hele wereld hun verhaal over het leven en hun visie op de wereld. Ze vertellen ons de oude principes. Overconsumptie is bijvoorbeeld streng tegen alle regels in: gebruik alleen wat je nodig hebt. Ze zeggen ook dat als je dichter bij de natuur staat, je ook dichter bij jezelf staat. Misschien is dat wel waarom ik zou van tuinieren houd.

Maar in een intelligente wereld met meer universitair geschoolde mensen dan ooit zien we overconsumptie, schade aan de aarde en ongelijkheid. Als we af kunnen stappen van ons ego zouden we makkelijker dingen delen in plaats van dingen te hebben. Om van ons ego af te komen moeten we de verbinding tussen onze geest en ons hart tot stand brengen. Zoals één van de wisdom keepers zei: als je universitair bent geschoold en je gebruikt alleen je geest, dan is de kennis die je hebt nutteloos. Alleen door het combineren van je hart met je geest kun je nuttige uitkomsten verwachten.

Een vraag die bij me opkwam is: wat is nu de definitie van een wijsheid? De wisdom keepers hebben niet gestudeerd op universiteiten, maar weten zo veel over de principes van het leven. Wij betalen collegegeld aan de universiteit, maar betaal je hier voor wijsheid? Ik geloof van wel, maar je moet die wijsheid in de juiste context en correct gebruiken. Zoals de wisdom keepers zeiden: verbindt je kennis met je hart.

Dus wat nu? Wat kunnen we doen? Zorg dat je de kennis die je tot je neemt gebruikt voor de dingen waar je diep in je hart het meest naar verlangt. En nee, ik heb het hier niet over de nieuwste sportauto, een splinternieuwe boot of het bezitten van een luxueuze villa. Nee, ik heb het hier over het vinden van je echte ik. Wij allen bezitten het vermogen om dat te doen als we een beroep doen op ons voorstellingsvermogen, als we hoop hebben en als we in oplossingen denken in plaats van obstakels.

Ik geloof niet dat we allemaal wisdom keepers worden, maar als we onze kennis op de juiste manier inzetten zijn we in staat om het universum te voorzien van een beetje meer wijsheid.